Klaus Groth

Regenlied (Klaus Groth)

Regen, Regen, drus,

wi sitt hier warm in'n Hus!

De Vageln sitt in'n Boom to kuern,

de Köh, de staht an'n Wall to schuern:

Regen, Regen, drus,

wi sitt hier warm in'n Hus!

Regen, Regen, rusch,

wat rükt dat ut den Busch!

De Blörn, de hangt so slaprig dal,

de Böm, de röhrt de Blöd' nich mal:

Regen, Regen, rusch,

wat rükt dat ut den Busch!

Regen, Regen, rull,

bet all de Gröben vull!

Denn lat de Wulken övergahn,

lat den Sünn wedderkam'n:

Regen, Regen, rull,

bet all de Gröben vull!

Verfügbare Informationen:
Herausgeber: Georg Westermann